Felvidéki magyar városok > Kassa - wyw.hu

Talált weboldalak ebben a kategóriában: Felvidéki magyar városok > 20 weboldal. Kategória leírása: Régen Magyarországhoz tartozó jelentősebb felvidéki magyar városok honlapjai.
Szponzorált linkek
Nagyszombat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat

Nagyszombat (szlovákul Trnava, németül Tyrnau, latinul Tyrnavia vagy Tyrnaviae) város Szlovákiában. Szlovákia hetedik legnagyobb városa. A Nagyszombati kerület székhelye. Vágmagyarád tartozik hozzá.

Nagyszombat
Pozsony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony

Neve a régi magyar Poson személynévből (a vár első ispánjáról) ered. Maga a személynév lehet a cseh Pos, de lehet a német Poscho személynévből is.

Pozsony
Losonc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Losonc

Rimaszombattól 26 km-re nyugatra fekszik, Dél-Szlovákia egyik legnagyobb városa. A Besztercebányai kerület Losonci járásának központja. Losoncapátfalva és Losonckisfalu tartozik hozzá.

Losonc
Ipolyság
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipolys%C3%A1g

Ipolyság (szlovákul ©ahy, németül Eipelschlag) város Szlovákiában a Nyitrai kerület Lévai járásában. A 8000 lakosú, település egykor Hont vármegye székhelye volt. Pereszlény és Tesmag tartozik hozzá.

Ipolyság
Komárom (Szlovákia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)

Komárom (szlovákul Komárno, németül Komorn) város Szlovákiában, a Nyitrai kerület komáromi járásában, a Duna és a Vág-Duna összefolyásánál. Gyakran Észak-Komáromnak, Öreg-Komáromnak vagy Révkomáromnak is hívják, hogy megkülönböztessék a déli, azonos nevű magyarországi településtől.

Komárom (Szlovákia)
Rimaszombat
http://www.alfacos.sk/HTML/rs_m.htm

Rimaszombat, járási székhely és a történelmi Gömör vármegye központja, a Rima folyó völgyében fekszik. Az első írásbeli emlékek a városról a kalocsai érsek leveléből származnak az 1270 -es évből, ahol a város neve Rymoa Zumbota -ként szerepel. A város történelmének fontos mérföldköveként szerepel 1334 -es év május 5. -e, ekkor Róbert király különleges jogokat és szabadságot adományozott Rimaszombatnak. Ezt a napot a város polgársága minden évben megünnepli. Az 1784 -től terjedő 1922 -es évig a város a Gömör-kishont vármegye központja volt.

Rimaszombat
Léva
http://hu.levice.sk/

Léva város hivatalos honlapja. Aktuális események, cikkek, hírek.

Léva
Somorja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Somorja

Somorja (szlovákul ©amorín, németül Sommerein, latinul Fanum Sancte Mariae): város Szlovákiában a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában. A Csallóköz középkori kereskedelmi központja. Bucsuháza, Csölösztő, Királyfia és Tejfalu tartozik hozzá.

Somorja
Besztercebánya (Banská Bystrica)
http://www.nizketatry.com/obce/bbystrica/hu.html

Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park központjának székhelye, egyben történelmi, kulturális és gazdasági szempontból Közép-Szlovákia legjelentősebb városa. A Zólyomi-medencében a Garam kanyarában fekszik, a Körmöci-hegység, Nagy-Fátra és Alacsony-Tátra lábánál. Oklevélben először 1255-ben említik, amikor német telepesek telepedtek le egy régebbi szláv településen. A város több kiváltságot kapott, a XIII. század végétől saját címere is volt.

Besztercebánya (Banská Bystrica)
Góta
http://www.kolarovo.sk/mainhu.php?lang=hu&id=uvodhu

A Dunamenti síkságon terül el, a Vág és a Kis-Duna folyók találkozásánál. Közigazgatásilag a Nyitrai Kerülethez tartozik. A város közepe 111 méter tengerszint feletti magasságban fekszik, az egész határ tengerszint feletti magassága csupán 107-111 méter. A sík határ nyugati része a Csallóközben van, középső része a Kis-Duna, Vág és Vágduna mocsaras árterületein, keleti része pedig a régi medrek sokaságával és hordalékával a Vág és Nyitra árterületén.

Góta
Betlér
http://www.gemer.sk/ciele/betliar/hu.html

A valószínűleg XVI. századból származó régebbi kastély alapjait kihasználva a XVIII. század elején Andrássy István sarokbástyákkal megerősített kastélyt építtetett. Utódai 1792-1795 között klasszicista stílusban építették át. A kastély körül 70 hektár területű egzotikus fákkal és bokrokkal beültetett parkot létesítettek, több klasszicista és romantikus építménnyel. A park erdőbe megy át, majd tovább egy állatkertbe. A kastély az 1880-as újabb átépítés miatt elvesztette klasszicista jellegét - vadászkastély és nagyúri lakhely lett belőle.

Betlér
Nyitra
http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=4&idp=3408

A város nagy napja 1248. szeptember másodika volt, amikor megszerezte a szabad királyi város rangot. Ezeket az előjogokat az Alsóvárosnak IV. Béla király adományozta.

Nyitra
Rozsnyó
http://www.rozsnyo.hu/index2.html

Az első írásos emlék 1291-ből ered, ahol Rosnou néven említik. Rozsnyó első okleveles említése 1291-ből való, mikor III. András Lodomér esztergomi érseknek adományozta. Városként nevével először I. (Nagy) Lajos uralkodása idején találkozhatunk. Városi rangot 1382-ben kapott. Kezdetektől fogva a bányászat jelentős szerepet töltött be a város életében. Bányásztak vasat, rezet, de aranyat és ezüstöt is.

Rozsnyó
Zsolna
http://www.kislexikon.hu/zsolna.html

Sillein), nagyközség Trecsén vármegye Zs.-i j.-ban, a Vág mellett, (1891) 4117 tót, német és magyar lak. A Vág partján fekvő csúcsos és élénk község fő terét régi árkádos házak szegélyezik, ezen áll a jezsuita kolostor és templom. Zs. a járási szolgabiróhivatalnak, járásbiróságnak és közjegyzőségnek széke; van királyi kat. algimnáziuma, Wurum-féle püspöki árvaháza, apácazárdája, alsó foku ipariskolája, adó- és sóhivatala, hitelintézete, vasúti állomása (a kassa-oderbergi és a m. kir. állami vasutak csomópontja), posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára. Legnagyobb iparvállalata a Löw-féle gyapjuáru-, katonaposztó- és takarógyár, hazánknak legnagyobb ilynemü vállalata, mely 900 munkással évenkint 700 000 m. szövetet állít elő 1 1/2 millió frt értékben, kivitellel Ausztriába, Németországba és a Balkán-államokba. Itt jelenik meg a Felvidéki Újság c. hetilap (IV. évf.).

Zsolna
Érsekújvár
http://www.novezamky.sk/index_h.shtml

Érsekújvár történelmét gyakran a középkorig vezetik vissza, amikor is a mai Érsekújvár területén négy középkori falu – Nyárhid, Gúg, Györök és Lék volt található. A szakirodalom Érsekújvár keletkezésének idejét 1545-re, a Nyitra folyó bal partján emelt első újvári vár felépítésének időpontjára datálja. Az első érsekújvári várat Várday Pál esztergomi érsek építtette, hogy Esztergom török általi bevétele után az érsekség birtokait megvédje.

Érsekújvár
Hirdetések
Előző lap [1] 2 Következő lap
Oldal leírása
kassa.wyw.hu: Kassa (Kosice) katalógus - kassai információk, látnivalói, térkép, hotel, történelme, éttermek, vendéglátás, iskolák, oktatás.
Gyűjteményünkben 137 válogatott Kassa témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Hirdetések
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Aktív linkek: 137 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 7669